Thăm phòng thí nghiệm công ty Yoshitake

Đăng vào 15/10/2020 lúc 23:31

Thăm nhà máy Yoshitake tại Thái Lan