Sliding gate motor valve with intelligent actuator, van điều khiển thông minh, type8036

: N/A
Tình trạng: Hết hàng
Cập nhật: 2018-01-16
2018-01-16 12:10:151201
Size 1/2″ to 10″Pressure up to 1450 PSIRobust control valve, can be used for universal control tasks. Almost all adjustments to the control actuators can be made using configuration software
Vui lòng liên hệ

Liên hệ
Vui Lòng Liên Hệ: 0902297787 - Mr Phương
Mail: phuongleban@gmail.com
         phuong.phanxuan.hn2@leban.com.vn