Tombo - T-1995

: N/A
Tình trạng: Hết hàng
Cập nhật: 2017-12-25
2017-12-25 13:03:382531
tấm bìa chịu nhiệt của Nichias - Nhật Sản Xuất tại nhà máy của Nichias tại Việt Nam.
Vui lòng liên hệ

Liên hệ
Vui Lòng Liên Hệ: 0902297787 - Mr Phương
Mail: phuongleban@gmail.com
         phuong.phanxuan.hn2@leban.com.vn