Van cầu ren NPT, Globle valve, Kitz fig: AK300J

: N/A
Tình trạng: Còn hàng
Cập nhật: 2015-07-24
2015-07-24 16:57:333903
Vui lòng liên hệ

Liên hệ
Vui Lòng Liên Hệ: 0902297787 - Mr Phương
Mail: phuongleban@gmail.com
         phuong.phanxuan.hn2@leban.com.vn