Dây tết chì, dây chèn bơm, gland packing, LIONGRAF

: N/A
Tình trạng: Còn hàng
Cập nhật: 2015-07-23
2015-07-23 15:11:352607
Vui lòng liên hệ

Liên hệ
Vui Lòng Liên Hệ: 0902297787 - Mr Phương
Mail: phuongleban@gmail.com
         phuong.phanxuan.hn2@leban.com.vn